www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

12-08-2021

“Wingi ramé bagi-bagi bingkisané Cuk ..” Nyah Ndut takon nang Cuk Bowo.

“Ora Nyah, sepi ....,” Cuk Bowo jawab karo santè waé.

“Sepi Cuk?!”

“Hè’èh Nyah.”

“Sepi hanget Nyah. Gak ono sing nyedhak ,” Totok mèlu njelaské.

“Kapusan Lurahé kuwi ...,” Likwan mèlu nimbrung.

“Lho kok iso Lik?” Nah Ndut penasaran.

Kang Yos sing nerangké. Wong sak déso jan-jané wis apal kelakuan Lurahé Mukidi. Angger ono aparat déso sing gegayaan ugal-ugalan-ora mutu, mbuh kuwi sok nesu-nesu sing wis koyo wong miring kuwi, opo sing pamèr-pamèr kesugihan sing wis ora delok-delok kiwo-tengen manèh, Lurahé terus bagi-bagi bingkisan nang warga. Jané-jané asliné yo mèlu sok-sok-an, ning iki sakdurungé wis didhisiki kelakuan ‘bawahané’ sing ora mutu kuwi.

“Bagi-bagi bingkisan supoyo dikiro dè’é kuwi bedo adoh karo sing dho ugal-ugalan sakdurungé kuwi Nyah ..” Mas Amir mèlu njelaské.

“Ngono yo Mas ...”

“Hè’èh Nyah, dibolan-balèni rumusé ora malih-malih Nyah. Tetep ngono kuwi,” Koh Bos mèlu gethem-gethem.

“Bèn kètok sing paling kempling dhéwé, ngono yo Koh ..”

“Hè’èh Nyah ...”

“Bèn kètok sing paling ngganteng dhéwé, ngono yo Koh ..”

“Hè’èh Nyah ...”

“Bèn kètok sing paling mutu dhéwé, paling pro rakyat dhéwé, ngono yo Koh ...”

“Hè’èh Nyah ...”

“Lha wingi kuwi terus sing ugal-ugalan ora mutu sak-durungé terus sopo? Kok ora krungu adem-panasé ...”

“Ora ono Nyah ...,” Cak Babo nerangké. “Ponakané Koh Bos sing mbelingé pol tenan kuwi Nyah, lha kuwi bengok-bengok nang balé déso nèk Pak [...], kepala dusun paling wetan kaé lho Nyah, tuku sragam anyar mèrek luar negeri...”

“Terus Lurahé krungu ..”

“Hè’èh Nyah ...”

“Terus Lurahé mikir, ono kesempatan ki ...”

“Hè’èh Nyah ...”

“Kesempatan bèn ketok paling kempling, paling ngganteng, paling mutu, paling pro rakyat dibanding liyané ...”

“Persis Nyah ...”

 “Terus Lurahé teko nang dusun paling wétan kaé, bagi-bagi bingkisan ..., ngono yo Cak?”

“Hè’èh Nyah ...”

“Bèn kétok paling pro-rakyat dhéwé, ngono yo Cak?”

“Hé’éh Nyah ...”

“Bèn kétok paling kempling dhéwé, ngono yo Cak?”

“Hè’èh Nyah ...”

“Jebul Pak [.....] blas ora tuku sragam anyar mèrek luar negeri ...”

“Betul-betul Nyah ...”

“Koh, ponakan-mu kuwi pancèn mbelingé pol tenan ... hé...hé...hé...,” Nyah Ndut geli dhéwé.

“Pancèn Nyah, wis mumet tenan ngadepiné. Ning sing mau kuwi ... Kang Yos sing mrovokasi lho Nyah ...”

“Oooo ..., ngono yo Kang?”

“Ya’é  ...” jawab Kang Yos karo plendas-plendus. *** (12-08-2021)

Kapusan, Cuk ...