www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

25-09-2020

Sambi ramé-ramé ngopi (Koh Bos dhéwé sing nge-tèh, fanatik tèh nas-gi-thel-pet) nang cakruké Nyah Ndut, Totok takon nang Kang Yos: “Kang, wingi demo nang ngerep Balé Deso kok ono sing nggowo spanduk tulisané: Dasar Rejim Anjing. Maksudé opo Kang?

Kang Yos: “Ono tanda penthungé ora Tok?”

“Ono Kang. Tanda penthungé malah telu ..”

“Kuwi mesti gèk nesu Tok ... Nesu banget.”

“Lho, nesu karo asu?!” Cuk Bowo sing njelaské: “Maksudé, rejimé, sing gèk mrintah kuwi isiné akèh-akèhé asu. Nesuné yo karo rejimé kuwi ...”

“Ngono yo Cuk ..”

“Hè’èh Tok.”

Likwan nimbrung: “Wis ganti to Cuk ...”

“Maksudé?”

Mas Amir nimbrung: “Mbiyèn, mbiyèn kaé, isiné kan akèh cèlèngé ...”

Koh Bos: “Omongé Mbah Pekik yo Mas ...”

“Hè’èh Koh ...”

Totok: “Saiki isiné asu kabèh. Ngono yo Mas ...”

“Hè’èh Tok ...”

Kang Yos mèlu njelaské: “Isiné èkèr-èkèran terus, ribut rebutan balung waé ...”

“Lha jenengé waé asu Kang ....”

Cuk Bowo nambahi: “Nèk dipethèti karo ndoroné terus buntuté kopat-kapit ...”

“Ngono yo Cuk ...”

“Hè’èh.”

Mas Amir: “Bar dipethèti, kopat-kapit buntuté, trus kon njegog.”

“Njegog banter Mas?!”

“Hè’èh Tok... Sak kemengé ...” *** (25-09-2020)

Rejim Anjing