www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

16-07-2019

“Lho ... Nyah Ndut nang ndi Cak?” Likwan takon nang Cak Babo.

“Lha kuwi Lik, diboncengké anaké ....”

Nyah Ndut balik omah njupuk kopi lan gulo karo gorèngan. Diboncèngké anaké nganggo pit-motor terus balik manèh nang cakruk. Pit-motoré kétoké isih anyar.

“Nyah, kok motoré durung ono plat nomeré ...,” Totok usil takon nang Nyah Ndut.

“Isih anyar, suk minggu ngarep gèk dadi Tok,”

“Tak foto yo Nyah ....,” Kang Yos terus nyiapké HP-né.

Silahkan ....,” jawab Nyah Ndut karo siap-siap.

‘Nyah, iki menu-né kok isih tulisan tangan, Nyah ....,” Totok usil manèh.

“Gèk diketiké Koh Bos, Tok ...”

“Wis dadi Nyah, ning lali nggowoné. Sesuk yo Nyah,” Koh Bos njelaské nang Nyah Ndut.

Nyah Ndut: “Okélah kalo begitu ...”

“Tak foto yo Nyah ....,” Kang Yos terus nyiapké HP-né.

Silahkan ...,” jawab Nyah Ndut.

Kang Yos neruské: “Tak ap-lod nang internèt yo Nyah ....”

Silahkan ....”

“Ngko lapor-lapor ...”

“Lha nopo kudu lapor Kang, wong nyatané koyo ngono ki ...”

“Gèk musimé Nyah ...,” Cak Babo njelaské.

‘Ngéné yo Cak, aku dikandani karo mas Dé, musim lapor-lapor kuwi mung nggo medèn-medèni ...,” Nyah Ndut serius.

“Ngono yo Nyah ...”

“Iyo ..., bèn dho wedi ap-lod sing sak nyatané ...”

“Luwih-luwih sing marahi Lurahé mules yo Nyah ..”

“Persis, Cak ...”

“Nyah, iki serbèté wis kudu diganti .... rupané wis lethek koyo ngéné, njijiki ...,” Koh Bos usul.

Nyah Ndut: “Okélah kalo begitu, sesuk tak gantiné Koh ...”

Kang Yos: “Tak fotoné sik yo Nyah ...”

Silahkan ....” *** (16-07-2019)

"Tak Foto yo Nyah ..."