www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

29-11-2022

“Coba ... coba diputer manèh Tok ...,” Nyah Ndut penasaran. Totok terus mbalèni vidéo sing ono nang HP-né. Bar nonton tekan rampung Nyah Ndut langsung waé kasih pendapat : “Lha kan ‘dikencengin’ to ...”

Totok ngèyèl : “Ora kok Nyah, Lurahé Mukidi omong ‘dikencingin’... Tak baléni yo Nyah ...” Vidéo diputer manèh. Likwan nyelo : “Volume dibanterké Tok.”

“Pol Lik?”

“Hè’èh, sak pol-é ...” Kabèh terus fokus ngrungoké bareng-bareng. Bar rampung Totok terus takon nang Cuk Bowo : “Menurutmu Lurahé omong opo Cuk?”

Cuk Bowo njawab singkat : “Dikencingin ...”

“Koh Bos?”

“Dikencingin Tok.”

“Mas Amir?”

“Dikencingin Tok ... Lurahé kuwi nèk omong gaya Jakartanan pancèn kadang sok angèl ... Mbiyèn wis tau podho bingung pas Lurahé omong ‘gilu lé ... gilu lé ...”

“Cak Babo penasaran : “Maksudé opo kuwi Mas?”

Gilé lu ... gilé lu ... Cak.”

“Ngono yo Mas ...”

“Hè’èh Nyah ...”

“Dadi iki bener Totok yo ...: dikencingin ...”

Totok : “Jelas Nyah ...”

Video sing ditonton kuwi rekaman pas pertemuan Lurahé karo Pak [...] komplit sak gerombolané. Pak [...] usul nang Lurahé sopo-sopo sing kakèhan ita-itu kuwi apiké dikethaki, dithuthuki, nèk perlu ditaboki-dikampleng waé. Selesai urusan. Terus Lurahé njawab singkat, sing jawabané kuwi dadi ‘perdebatan’ Nyah Ndut karo Totok, ‘dikencengin’ opo ‘dikencingin’ mau kaé. Bédo sak huruf ning out-put-é iso-iso njelèhi tenan kuwi. Pecas ndahé dab .... *** (29-11-2020)

Dikencingin