www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

27-11-2022

Soré kuwi grimis, adem, paling cocok pancèn terus ngopi panas-panas. Sak gerombolan podho nongkrong nang cakruk-é Nyah Ndut. Ramé-ramé ngopi bareng. Totok teko kèri dhéwé langsung pesen kopi Acèh. Likwan langsung waé takon nang Totok : “Tok mau piyé nang Balé Déso? Sido ono pasar murah khusus kanggo poster-poster lawas?”

“Poster jadoel Lik?!”

“Hè’èh Tok.”

“Ngapusi Lik!” Totok njawab karo rodo nesu.

“Lho kok iso?!” Cuk Bowo penasaran.

Mas Amir nyelo : “Ibu-ibu tonggoku yo kapusan ... Diumumké karo Pak RT ono demo masak nang Balé Déso ...”

“Kapusan Mas?”

“Hè’èh Nyah ...”

“Asliné kuwi acara opo Tok?” Kang Yos takon nang Totok.

“Dikongkon ngrungoké pidatoné Lurah Mukidi ...”

“Ngono yo Tok ...”

“Hè’èh Nyah ...”

Cuk Bowo : “Nopo kok ora terus terang waé?”

Nyah Ndut kasih penjelasan : “Nèk terus terang ngko sing teko yo mung gerombolan kuwi-kuwi waé ... Liyanè wis podho wegah Cuk ...”

“Wis podho neg karo cangkem-é Lurahé Nyah?”

“Hè’èh Cuk ... Lha terus omong opo Lurahé Tok?”

“Soal sopo sing kudu dipilih suk pas pilihan Lurah Nyah ...”

Koh Bos mèlu penasaran : “Lha omongé Lurahé piyé?”

“Pilih sing jembut-é putih Koh ...”

Cak Babo : “Lho ... lho ... lho ..., klèru kuwi Tok ... Mungkin sing rambut-é putih maksudé...”

“Ora kok Cak, asli omongé Lurahé kuwi sing jembut-é putih ...”

“Bener kuwi Tok?!” Cuk Bowo isih ora percoyo.

“Bener Cuk, sing jem-but-é pu-tih ...”

“Lha piyé ngko ngertiné nèk kuwi ki wis dadi putih ...,” Nyah Ndut ugo isih ora percoyo.

Totok glècènan : “Kuwi maksudé opo Nyah?”

“Lha kowé mau omong opo?!”

“Jembut ...”

“Lha kuwi ...”

“Maksudé piye carané bèn iso ngerti nèk uwis putih ..., ngono yo Nyah ...”

“Hè’èh Tok ...”

“Mbuh Nyah ..., Lurahé Mukidi ora kasih penjelasan ...”

“Pokoké sing jembut-é putih, ngono yo Tok?”

“Hè’èh Cak ...”

“Kuwi asli opo cèt-cèt-an Tok?

“Mbuh Cak ..., pokok-é sing ...” Kompak sak cakruk neruské jawaban : “Jembut-é putiiiih ....” *** (27-11-2022)

Serba Putih