www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

15-11-2022

Totok teko kèri dhéwé nang cakruké Nyah Ndut. Sak komplotan wis podho nongkrong kurang luwih sak jam-an. Langsung waé Totok takon nang Koh Bos : “Koh ponakan-mu kaé keno opo?”

Nyah Ndut penasaran karo siap-siap prihatin : “Ono opo Tok?”

“Mau ketemu nang dalan kok rodo piyé Nyah ...”

“Ning kan sehat-sehat waé to?”

“Kétoké Nyah. Mlaku yo jejeg ora miring-miring, ning kok rasa-rasané kuwi pandangané kosong. Ora koyo biasané Nyah -pecicilan.”

“Koh ono opo?” Koh Bos nyruput kopi terus nyedhot GG Filter International, mulai njelaské : “Sak sekolahané sesuk diundang nang Balé Déso Nyah ...”

“Kadingaren ...,” Cuk Bowo nyelo.

Nyah Ndut langsung motong : “Cuk meneng dhisik!”

“Oké ... oké ...”

Koh Bos lanjut : “Ulang tahuné Lurahé Mukidi ....”

Kang Yos nyelo : “Terus hubungané opo?!”

“Kang meneng dhisik!”

Koh Bos lanjut : “Wingi sak durungé mulih sekolah podho latihan sik Nyah ...”

Likwan nyelo : “Latihan opo kuwi?!”

“Lik meneng dhisik!”

Koh Bos lanjut : “Latihan antri Lik ...”

Cak Babo : “Antri nggo opo kuwi?”

Totok dengan sigap motong : “Cak meneng dhisik!” Karo mlirik nang Nyah Ndut. Nyah ndut terus mentheleng nang Totok. Totok karo plendas-plendus malah da-dah-da-dah, ning siap-siap mlayu. Tidak terjadi apa-apa. Koh Bos lanjut : “Latihan antri nggo salaman karo Lurahé nang Balé Deso sésuk kuwi ...”

“Mengucapkan selamat ulang tahun ...”

“Hè’èh Nyah ... Ngko nèk ora latihan antri iso-iso Pak Èm nesu-nesu, kangèlan ngaturé ngko ... Umpamané terus podho rebutan salaman ...”

“Dadi malah repot ...”

“Ya’é Nyah.”

“Lha terus ponakané Koh Bos kok malah dadi koyo ngono?”

Koh Bos kasih penjelasan : “Ponakanku karo cah papat liyané latihan dhéwé Nyah ...”

Nyah Ndut nyelo : “Latihan opo kuwi?” Totok arep motong ning batal mergo langsung di-pendeliki Nyah Ndut. Mundur teratur.

Koh Bos lanjut : “Latihan histeris Nyah ...”

“Latihan opo Koh?!” Nyah Ndut rodo banter.

Histeris Nyah ...”

Mas Amir nimpali penjelasan : “Tonggoku yo mèlu latihan histeris ugo Nyah. Cah limo termasuk ponakané Koh Bos kuwi sésuk kon ethok-ethoké histeris pas ketemu Lurahé Mukidi Nyah ...”

“Koyo-koyo mbiyèn pas aku ketemu A. Rafiq kaé Mas ...”

“Hè’èh Nyah ...”

“Kucluk ...”

“Persis Nyah ... Aèng-aèng waé ... Tonggoku kuwi saiki malah mlebu rumah sakit Nyah ...”

“Lha nopo Mas?” Koh Bos penasaran.

“Saiki wis mending Koh. Wingi bar mulih sekolah, ketemu kebo waé dadi histeris Koh ...”

“Ngono yo Mas ...”

“Hè’èh Nyah.”

“Kucluk ...” *** (15-11-2022)

 

How Low Can You Go