www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

04-5-2018

Totok liwat ngarep cakruk, diundang karo Likwan: “Tok...Tok, mampir dhisik kéné, ngopi-ngopi sik.” Totok ménggok, mingser lungguh bareng kumpul-kumpul nang cakruk. “Seko ngendi Tok ...”

“Ki Lik, bar seko Cariké. Ngamuk-ngamuk Lik.”

“Soré-soré kok ngamuk, ono opo?”

“Kèlingan opo ora Lik, Lurahé Mukidi omong soal kala-jengking nang ngarepé RT-RT wingi awan kaé?”

“Yo kèlingan, Tok. Aku yo mèlu teko kuwi. Ning kan jan-jané sing dho teko kuwi yo blas ora nggagas omongan ndlèwèr koyo ngono kuwi. Lha kok Cariké dadi malah sing ngamuk-ngamuk ....”

“Masalahé ki ngéné Lik. Kala-jengking kuwi nèk disingkat kan dadi KJ to Lik, lha Cariké Kromo nJengat kan rumongso disindir....”

“O masalahé ngono to Tok. Dadi pak KJ rumongso disindir to...”

“Lha iyo Lik. Kétoké pancèn ngono Lik. Masalah-masalah nang déso ki arep diuncalké nang Pak KJ, Pak Carik Kromo nJengat, Lik.”

“Nèk soal Mukidi kan seko mbiyèn pancèn ngono kuwi Tok...”

“Maksudé piyé Lik?”

“Nèk ono sing apik diaku-aku, ning nèk ono masalah diuncal-uncalké nang wong liyo. Cuci tangan.”

“Diuncalké nang wong liyo bèn Lurahé Mukidi tetep kétok kinclong ngono Lik?!”

“Yo, persis kuwi. Ning ngéné Tok.... nèk ketemu pak KJ manèh, tulung kandani, wis ora usah ngamuk-ngamuk.... wis tuo ngko ndak malah jantungen. Mukidi arep opo waé wis di-jar-jar-no waé Tok. Karep-karepé Lurahé waé lah. Arep penthuntang-pethunthung nggaya numpak motor, yo wis bèn, di-jar-no waé. Sing penting taun ngarep ganti Lurah ....”

“Ngono yo Lik...”

“Yo..... lha taun ngarep milih Mukidi, Tok?”

“Ora Lik, ora sudi! Memangé .....” *** (4-5-2018)

Kromo nJengat

gallery/kalajengking